MUSEET FRA 26. APRIL: "Gjennom naturen"

MUSEET FRA 26. APRIL:
Munch-museets storsatsing in 2014 er utstillingen "Gjennom naturen".

Det sammensatte prosjektet rommer blant annet en stor utstilling på Munch-museet og i Botanisk hage. Det er første gang Munch-museet samarbeider med Naturhistorisk museum på Tøyen, som i år feirer sitt 200-års jubileum. Vi er veldig glade og takknemlige for interessen og ressursene de har lagt inn i utviklingen av prosjektet. Dette gjelder ikke minst muligheten til å låne gjenstander fra deres samlinger til utstillingen på Munch-museet. Sammen lager vi dessuten en ”Munch-sti” i Botanisk hage. Deres levende samlinger blir dermed også en del av prosjektet.

Utgangspunktet for det hele er ønsket om å utforske Munchs kunst i et naturhistorisk perspektiv. Det er vanligvis kunsthistorie og andre humanistiske disipliner som danner rammen for museets arbeid med Munchs kunst. I dette tilfellet ser vi hans verk i forhold til vitenskaper som geologi, paleontologi, kosmologi, zoologi og botanikk. Konkret bringer vi inn fossiler, mineraler, utstoppede dyr eller dyr på glass, samt vitenskapelige bøker, illustrasjoner og plansjer.

Periode: 26. april – 4. januar 2015
Sted: Munch-museet og Naturhistorisk museum med Botanisk hage
Kurator: Jon-Ove Steihaug og en arbeidsgruppe bestående av Ute Kuhlemann Falck, Mie Mustad, Petra Pettersen, Sivert Thue, Lars Toft-Eriksen, Lasse Jacobsen og Gerd Woll.

Du kan lese mer på museets nettsider:
http://www.munchmuseet.no/Dokument/Gjennom-Naturen